Dušičky v našich farnostech

25.10.2023 16:04

Ve středu 1.11. Slavnost Všech svatých, mše svatá v Oslavanech v 18:00, od 17:00 příležitost ke zpovědi

Ve čtvrtek 2.11. Památka všech věrných zemřelých dušiček, mše svatá v Ketkovicích v 17:00 v Oslavanech v 18:00.

V pátek 3.11. první pátek v měsíci, mše svatá v Oslavanech v 16:00.

V sobotu 4.11. první sobota v měsíci, mše svatá s Oslavanech v 8:00.

V neděli 5.11. dopolední bohoslužby jako obvykle, odpolední pobožnost na hřbitově v Ketkovicích ve 14:30, v Oslavenech ve 14:30.

 

1. a 2. listopadu je mož­no při návštěvě kteréhokoli kostela získat plno­mocné odpustky, přivlastnitelné pouze du­ším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splně­ní tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očist­ci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Kdo nemůže navštívit hřbitov od 1. do 8. listopadu, může v ČR získat plnomocné odpustky už od 25. října. Výjimka pro ČR byla udělena vzhledem k možnosti využít volno o státním svátku 28. října. Většina evropských států má volno na Vše svaté 1. listopadu, u nás je to běžný pracovní den.