Dušičky v našich farnostech

20.10.2018 09:11

Čtvrtek 1. listopadu, Slavnost Všech svatých, doporučený svátek

Mše svatá v Ketkovicích v 16:00

Mše svatá v Oslavanech v 18:00

následují litanie ke všem svatým a modlitby za zemřelé.

 

Pátek 2. listopadu, Vzpomínka na všechny věrné zemřelé duše v očistci

Mše svatá v Oslavanech v 16:00, doprovodí chrámový sbor Cecília, zazní propria k Dušičkám od P. Josefa Olejníka,

následují modlitby za zemřelé.

Mše svatá ve Zbýšově v 17:30, následuje adorace, potom pobožnost za zemřelé na hřbitově.

 

Neděle 4. listopadu, dopolední bohoslužby jako obvykle, odpoledne dušičkové pobožnosti na hřbitovech

V Oslavanech ve 14:00

V Ketkovicích v 14:30

V Čučicích v 15:00

 

Příležitost ke svaté zpovědi půl hodiny před každou Mší svatou.

 

Odpoledne na Všechny svaté a na Dušičky po celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo kostel a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se splní tyto podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se modlitbu Páně a Vyznání víry.

V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat odpustky částečné.