Kalendář akcí 2020

26.01.2019 11:31

Neděle 17.5. pouť v Čučicíh, sv. Jan Nepomucký

Víkend 29.-31.5. sbor Cecilia v Čučicích na faře

Neděle 7.6. pouť v Sudicích, sv.Medard

Neděle 14.6. Boží tělo, první sv. přijímání dětí v Oslavanech

Neděle 5.7. pouť v Ketkovicích, hody ve Zbýšově, sv. Cyril a Metoděj

Neděle 19.7. karmelská pouť v Oslavanech

Neděle 26.7. pouť v Čučicích, sv. Jakub st.

Neděle 4.10. biřmování, Oslavany, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský