Oprava střechy kostela v Oslavanech

23.03.2015 21:04
1780
R. 1780 započal se stavbou nové věže (dříve stála totiž věž stranou kostela, u cesty k Nové Vsi) stavba ukončena až r. 1798.
1900
Na památku jubilejního roku a ukončení starého století vystavěna kostelní věž. Stará nízká střecha z ní se odstranila, zdi o ¾ metru se zvýšily a na ni postavila se štíhlá báně, tak nyní věž o 11 metrů jest vyšší.
1950
Opravena věž neboť byla střelbou místy provrtána.
1954
V květnu se přihlásili pokrývači Okres. Staveb. Podniku v Rosicích, že opraví střechu farního kostela, která byla ve velmi špatném stavu.
Po odborné prohlídce bylo rozhodnuto, že bude dána úplně nová krytina.
1955
Střecha kostela svítí novou krytinou, ale ze sanktusové věžky visí kusy starého plechu. Je mírně nakloněná k Oslavanům a volá po opravě.
Podařilo se nám dostat měděný plech. Po mnohých úvahách p. arch. Kl. Madlmayer rozhodl, aby byl zachován dominantní tvar věžky.
A tak 16. Května začínáme se stavbou lešení svépomoci. Materiál na lešení zapůjčili farníci.
Nejobtížnějším úkolem bylo věžku narovnat a vyměnit shnilý opěrný sloup.
6. června mohli nastoupit klempíři. Do konce června byla věžka v pořádku. V báni na sanktusové věži nebyly nalezeny žádné paměti hodnotné předměty a také do nové báně nebylo nic vloženo.
1956
Zatím co opravy uvnitř kostela jsou v plném proudu, vyvstal před námi nový úkol, oprava hlavní věže, která byla plánovaná až na rok 1957. Vichřice dne 2.3. poškodila nejen krytinu na střeše kostela a farních budovách, ale utrhla i plechovou římsu věže na straně k Nové Vsi. V sobotu 14.7. nová velká vichřice škodu ještě zvětšila jak na věži, tak i na střeše, kde po poslední škodě byla dána krytina u věže na maltu. A tak 16. července nastupují dobrovolníci, aby dali předně do pořádku krytinu na střeše kostela, jiní dobrovolníci vytahují potřebný materiál nahoru na věž. Před poutí je hotovo a poutníci obdivují tomuto dílu.
2008
V září byla pro mladé vyhlášena brigáda na vyklízení chrámové půdy od střešní krytiny z důvodu opravy střechy kostela.
Ta bude probíhat asi ve 3-4 etapách. Výměna trámů, latí, střešní krytiny a nakonec oprava sanktusové věžky.
2014
V červnu začala poslední etapa opravy střechy. Odvezla se sanktusová věžka na opravu a střecha se na zimu zakryla celá.
Tato etapa skončila někdy koncem června a začátkem července.
2015
V březnu byla dovezena oplechovaná sanktusová věžka a posazena na své místo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Kronika oslavanské farnosti