Stávat se tvůrci pokoje

24.06.2023 06:46

Vzdělávací program pro leadery farních společenství, který vzešel jako odpověď na synodální volání po prohloubení vztahů ve farních společenství. Cílem je posílit praktické kompetence v oblasti komunikace, řešení konfliktu, zpětné vazby, práci s dynamikou skupiny, ale i poskytnout základní vhled do ekleziologie a synodality. Více informací včetně přihlášek: www.tvurcipokoje.cz