Zajímavá historie Oslavanských varhan

19.06.2023 10:40

Zajímavá historie Oslavanských varhan

 

Kostel sv. Mikuláše v Oslavanech dostal současnou barokní podobu v roce 1776. Za jeho přestavbu vděčíme oslavanskému rodákovi a farářovi P. Jakubovi Friedrichovi. On také na vlastní náklady nechal postavit varhany, podle pramenů to bylo krátce před rokem 1796. Měly 16 rejstříků. Stály tenkrát 650 zlatých.

Na začátku 20. století byly zřejmě ve špatném stavu, proto roku 1908 postavil varhanář František Čápek z Kremže nad Dunajem nové (současné). Stály 7 610 korun a měly 20 rejstříků. Slavnostně je posvětil  Vld. P. Jan Hrubeš, děkan Rosický a farář v Oslavanech 13. září 1908.

Varhany byl mnohokrát poničeny, opravovány, dokonce hrozilo odvezení píšťal pro válečné účely za 1. světové války, nebyl odvezeny jen díky tomu že pan děkan tenkrát řekl, že byly vystavěny jako pomník 50 let panování Františka Josefa I.

V 50. letech proběhla částečná elekrifikace varhan.

V roce 1971 - 1972 byl namontován nový (současný) hrací stůl a žaluziová skříň (roleta).

Bylo by toho ještě hodně k vyprávění o našich varhanech.

Na závěr ještě dodám že na tyto varhany, v 50. a 60. letech, hrával a vedl sbor tajně vysvěcený kněz a redemptorista, propuštěný vězeň komunismu P. Karel Bříza (známý skladatel ordinária), nikdo z farnosti nevěděl, že je kněz.

 

Vypracoval František Procházka, listopad 2020