Žehnání varhan

08.10.2022 16:42

Díky Bohu, přestavba oslavanských varhan se pomalu chýlí ke konci. Varhany jsou postavené, probíhají dokončovací práce na elektronice a ladění asi tisícovky píšťal. Intonuje se po rejstřících (skupinách píšťal různých velikostí a materiálů), jednotlivé rejstříky musí spolu ladit. Intonuje intoner Tomáš Fafílek z Prostějova.

Při pohledu na varhany z lodi kostela se téměř nic nezměnilo, restaurování historické skříně přijde na řadu až někdy v budoucnosti, zatím máme co dělat s doplacením varhan.

V neděli 20. listopadu 2022 o slavnosti Ježíše Krista Krále se uskuteční slavnostní žehnání přestavěných varhan. Požehná je novoříšský opat Marián Rudolf Kosík O.Praem při Mši svaté v 10:30. Do té doby se na varhany hrát nebude. Při slavnostní bohoslužbě poprvé zahrají naši oslavanští varhaníci Jindra Kovandová a Filip Holáň. Nové varhany zpěvem doprovodí sbor Ceciia.

Sbor Cecilia letos děkuje Pánu Bohu za 20 let činnosti. Srdečně blahopřeji a děkuji za vynikající spolupráci. Svatá Cecilie panna a mučednice bude mít svátek v úterý 22. listopadu, je patronkou církevní hudby. S jejím krásným jménem a pod její ochranou zpívá oslavanský sbor Cecilia, kéž jako ona pějí Bohu chvály z celého srdce!

Po požehnání varhan v neděli odpoledne v 15:00 začne koncert varhanní duchovní hudby. Skladby přednese Mgr. Jiří Kudrna, absolvent brněnské JAMU.

Při Mši svaté proběhne sbírka a při koncertě výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na doplacení varhan. Svoje dary můžete také zasílat na účet farnosti Oslavany 2023743359/0800. Bez dobrovolných štědrých darů by se přestavba oslavanských varhan nikdy nemohla uskutečnit. Všem dárcům Pán ať to dobrý Bůh odplatí!

Na žehnání varhan a slavnostní koncert srdečně zvu všechny příznivce krásné hudby a těším se na setkání.

 

P. Jaromír Gargoš, farář

Římskokatolická farnost Oslavany

Dne 5.10.202

plakat v pdf