Novinky

Zelený čtvrtek

01.04.2021 08:42
Bohu, všechna čest a všechna sláva   Nejpodstatnější část Mše svaté uzavírá kněz slovy: Skrze Něho a s Ním a v Něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.   Tato slova říkají, jaký je zaručený účinek obdržený skrze...

Květná neděle

27.03.2021 05:16
Neměl kde přespat Když šel Pán Ježíš na Květnou neděli z Betánie do Jeruzaléma, lidé ho velkolepě a slavnostně vítali. Mávali větvemi, prostírali pláště, provolávali Hosana. Když oslavy skončily, Ježíš neviděl nikoho, kdo by mu nabídl nocleh nebo mu dal najíst. A tak vyšel z města a vrátil se na...

Pastýřský list biskupů k Zvěstování Páně

24.03.2021 07:54
"Buďme nablízku nenarozeným i jejich rodičům": pastýřský list olomouckých biskupů ke slavnosti Zvěstování Páně   Drazí bratři a sestry, ve čtvrtek budeme slavit slavnost Zvěstování Páně. Ta obrací naši pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh...

Výzva biskupů ke sčítání lidu

20.03.2021 14:42
Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021 Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu katolické církve je příslušnost...

Zásvětné modlitby sv. Josefovi

18.03.2021 15:51
  Zasvěcení rodiny (může recitovat celá rodina nebo jen jeden člen) Drahý svatý Josefe, s důvěrou a láskou ti zasvěcuji a svěřuji svou/naši rodinu, se všemi mými drahými (patří sem i domácí zvířata), aby v ní vládl pokoj, láska, jednota, porozumění a radost. Veď nás k vytváření...

Modlitba za ochranu před epidemií

17.03.2021 08:16
Po internetu koluje Modlitba svatého Otce Benedikta XVI. za ochranu před koronavirem. Nikde není důkaz, odkaz, že pochází přímo od něj, ale určitě je napsána v jeho duchu.   Modlitba sv. Otce Benedikta XVI. Pane Ježíši Kriste, náš božský lékaři, buď naší stráží, a ochraňuj nás před...

4. neděle postní B

13.03.2021 20:15
Kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností ... posmívali Božím poslům, pohrdali jeho slovy a tupili jeho proroky, až se vznítil Hospodinův hněv proti jeho lidu, že už nebylo léku.   „Duše nenachází chuť a útěchu v Božích věcech“: Stává se totiž, že někdo nevkládá náležité úsilí do celku...

Úcta ke svatému Josefovi v oslavanské farnosti

11.03.2021 18:50
Blíží se slavnost sv. Josefa, prožívámě rok sv. Josefa, uvádímě článek Františka Procházky o úctě ke sv. Josefovi v naší farnosti   Údolí, ve kterém leží Oslavany se od dávných časů nazývá „ÚDOLÍ MARIINO“. Snoubencem Panny Marie je svatý Josef. Tento světec byl ctěn po celé naší zemi a od roku...

Prázdné varhaní skříně

11.03.2021 18:33
V tomto týdnu nás navštívili zaměstnanci varhanářské firmy a úplně rozebrali varhany, zůstali prázdné varhaní skříně. Nové varhany se stavějí v hale firmy, v létě se budou mountovat do skříní. Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům, kteří na varhany přispívají! Více o přestavbě varhan zde.  

Liturgické texty

09.03.2021 11:57
Věřící se někdy ptají, kde najít texty Mše svaté, aniž by se muselo vcházet na internet. Tyto texty nacházíme v knize, která se jmenuje misál. Jsou různá vydání. Vyšel misál na neděle nebo i misál na každý den. Obsahují nejen texty Písma svatého, čtení, ale i celou Mši svatou, modlitby, preface,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>