Novinky

Středa 11. listopadu, den postu

11.11.2020 08:18
Dnes, ve středu 11. listopadu, je velmi vhodné se připojit k výzvě otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení epidemie. Další postní středy: 18.11. 25.11. 2.12.

33. neděle v mezidobí - A

07.11.2020 18:23
33. neděle v mezidobí - A   Co jsou platné hřivny, co je platná síla, když jsme zasaženi acedií-leností, poledním démonem, který napadá člověka především v době krize středního věku. Síla mládí je pryč a zůstává jen stereotyp, do kterého jsme se v mládí zaběhli. Jsme neustále ospalí,...

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

07.11.2020 07:51
Milé sestry, milí bratři, už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za...

Modlitby za zemřelé

01.11.2020 16:40
Litanie za zemřelé   Pane, smiluj se nad nimi. Pane, smiluj se nad nimi. Kriste, smiluj se nad nimi.   Otče s nebes, Bože, smiluj se nad nimi. Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duše Svatý, Bože, Svatá Trojice, jeden Bože,   Svatá Maria, oroduj za ně. Svatá Boží Rodičko, Svatá Panno...

Získání odpustků během celého listopadu

01.11.2020 16:35
Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19....

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha

31.10.2020 18:49
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA„VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI“ Milé sestry, milí bratři,dnešní neděle je slavností Všech svatých. Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježí-šem Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a...

Společenské radosti v nebi

31.10.2020 07:57
  F.J.Boudrbalix, S.J., Ani oko nevidělo..., Přerov, 1934   Hlava XI.   SPOLEČENSKÉ RADOSTI V NEBI     Život v nebi je i životem čistých radostí společenských. Ze všech slastí, kterých vyvolení požívají kromě blaženého patření, jistě nejsladší jsou ty radosti, které...

Pozdrav

30.10.2020 08:41
Drazí farníci, srdečně vás pozdravuji. Děkuji za modlitby, podporu a pomoc, daří se mi lépe, ale na bohoslužby v kostele to ještě není. Každý den ráno na faře sloužím Mši svatou na úmysly, které byly zapsány. Vzpomínám na vás při každé Mši svaté a v modlitbách, aby vás Pán Bůh chránil od...

Texty k Dušičkám

25.10.2020 16:55
Hřbitovy poseté kříži jsou bojiště posetá odznaky vítězství. Staré kříže jsou jako staré prapory válečné; Kříž je znamením duchovního vítězství. Kříž je nástroj posvěcení. Není spasení duše a naděje věčného života jinak než v kříži. Být pohřben ve stínu kříže znamená: být pohřben ve stínu a mezi...

Bohoslužby zrušeny

24.10.2020 13:26
Vzhledem k nemoci pana faráře jsou bohoslužby ve všech kostelech zrušeny. Do kostela v Oslavanech je navíc znemožněn vstup kvůli probíhajícím stavebním pracem.
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>