Aktuální pořad bohoslužeb

Neděle 20.5.2018

Slavnost Seslání Ducha Svatého

8:00 Zbýšov - Za rodinu Nekužovu a Bulovu 
9:30 Oslavany - Za Oldřicha Bureše, rodiče Sobotkovy, dceru a duše v očistci
11:00 Ketkovice - Za rodiče a Petříkovy a celou rodinu
Pondělí 21.5.2018

Svátek výročí posvěcení katedrály

 
Úterý
22.5.2018

 

18:00 Čučice - Za rodiče Vaňurovy a syna
Středa 23.5.2018   18:00 Oslavany - Za Jiřinu Širokou, jejího manžela a celou živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek 24.5.2018 Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00 Ketkovice - Za rodinu Sedláčkovu, Máchovu a Matouškovu
Pátek
25.5.2018
Sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny 16:00 Oslavany - Za Pavla Škodu, jeho bratry a rodiče
17:30 Zbýšov - Na úmysl dárce
Sobota 26.5.2018 Památka sv. Filipa Neriho, kněze 18:00 Čučice - Za rodiče Doškovy a syna
Neděle 27.5.2018

Slavnost Nejsvětlejší Trojice

8:00 Zbýšov - Za Bernarda, Miroslava a Boženu Žaludovy, dvoje rodiče a duše v očistci
9:30 Oslavany - Za Josefa Michálka, Josefa Velebu, živou a zemřelou rodinu
11:00 Ketkovice - Za rodinu Sladkovu, Cyprisovu, Všetečkovu a syna Miroslava


Ohlášky:

  • V neděli 20.5. v 11hodin se koná v Čučicích pouť ke sv. Janu Nepomuckému.
  • Katechismus bude v pátek 25.5. v 19hodin v Katolickém domě.