Kalendář akcí 2017

 • 20. května - pouť do Hlubokých Mašůvek, mše svatá v 10:00 
 • 21. května - poutní mše sv. u kaple sv. Jana Nepomuckého v Čučicích, v 11:00 (za nepříznivého počasí v kostele)
 • 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • 4. června - Slavnost Seslání Ducha Svatého, Oslavany, v 9:30 První sv. přijímání dětí
 • 11. června - pouť ke sv. Medardovi, Sudice, v 11,00 
 • 18. června - Slavnost Těla a Krve Páně – Boží tělo
 • 29. června - slavnost sv. Petra a Pavla
 • 5. července - středa, slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
  • 9,00 hodová mše sv. ve Zbýšově, 
  • 10,30 poutní mše sv. v Ketkovicích u kapličky, za nepříznivého počasí v kostele
 • 16. července - 310. karmelská pouť v Oslavanech
  • 8,00 mše sv. v kostele sv. Mikuláše
  • 10,00 průvod se sochou Panny Marie ze zámku do kostela sv. Mikuláše 
  • 10,30 slavná mše sv. v kostele sv. Mikuláše, hlavní celebrant P. Pavel Kopecký.
 • 24. září - neděle, 9,30 udělování svátosti biřmování, Mons. Pavel Konzbul