SBOR CECILIA

 V roce 2002 vznikl v oslavanské farnosti Dětský chrámový sbor pod vedením  Jindry Kovandové.                                                                    

Zpočátku měl asi 10 členů a jeho náplní bylo doprovázet zpěvem dětské mše v oslavanském kostele sv. Mikuláše.
Po dvou letech se počet členů rozrostl na 25 a sbor využil nabídky ZUŠ Oslavany zkoušet v prostorách školy a stát se její součástí. Mladí zpěváci nalezli ve škole zázemí a také získali možnost spolupodílet se na akcích školy.V roce 2008 přijal sbor název CECILIA – podle svaté Cecilie, patronky zpěváků a hudebníků.

Repertoár sboru tvoří křesťanské rytmické písně, duchovní hudba, spirituály a koledy, avšak členové sboru se nebrání ani písním jiných žánrů. Doprovodný soubor je složen z několika mladých muzikantů, většinou absolventů hudebního oboru ZUŠ Oslavany.

Za dobu své činnosti se sbor Cecilia zúčastnil velkého množství akcí. Kromě pravidelných dětských mší v kostele sv. Mikuláše jsou to církevní slavnosti a svátky – vánoční, velikonoční mše a tradiční Karmelské pouti. Sbor doprovázel mj. Diecézní setkání mládeže v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Zpěváci vystupují na adventních koncertech, Dnech hudby a pouťových koncertech v kapli oslavanského zámku, pravidelně jezdí zpívat na bohoslužby i do jiných farností. V rámci Hudebních slavností spoluúčinkovali se skupinami Hradišťan, Javory a zazpívali si na koncertech Petra Bendeho a Jakuba Smolíka.

Sbor Cecilia přijal pozváví vystupovat v České televizi, v televizi NOE a v rádiu PROGLAS. Sbor nahrál 4 CD.
Členové sboru se pravidelně účastní víkendového soustředění na faře v Čučicích.