Novinky

Letní akce biskupství

23.06.2021 09:00
Brněnské biskupství pořádá letní setkání mládeže a letní pobyty pro seniory.

Úklid kostela v Oslavanech

20.06.2021 13:40
Prosíme o pomoc s velkým úklidem kostela v Oslavanech. V pondělí 28. 6. muži 10:00 - 12:00 a 15:00-20:00, vede pan Václav Coufal. V úterý 29.6. a ve středu 30. 6.  ženy, mládež 9:00 - 12:00  a 14:00 - 18:00. Vede paní Marie Schmuková. Pán Bůh zaplať!

Pouť v Sudicích

09.06.2021 06:10
V neděli 13.6. v 11:00 bude poutní Mše svatá v kapli sv. Medarda v Sudicích.

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému v Čučicích

08.05.2021 11:25
V neděli 16.5. v 11:00 bude slavná poutní Mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Čučicích. Kdyby bylo deštivé počasí, bude Mše svatá v kostele. Pokud bude Mše svatá v kapličce, znovy mlčí, pokud v kostele, zvony se rozezní.

Nová rozvolněná opatření

27.04.2021 11:16
Od pondělí 26.4.2021 platí nová rozvolněná opatření pro účast na bohoslužbách. Už není omezen počet účastníků. Na bohoslužbě v kostele všichni mají mít respirátor, desinfikovat ruce a dodržovat rozestup dva metry ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti. Více zde.

Blahoslavený P. Jan Zavřel, mučedník Eucharistie

19.04.2021 07:34
V sobotu 17. dubna byl v \itálii blahořečen český kněz, řeholník, mučedník Euchariestie P. Jan Zavřel.   P. Jan Zavřel se narodil v květnu roku 1725 v Chodově u Prahy (dnes už část Prahy) v pražské arcidiecézi. V roce 1745 odjel z Klatov do Litoměřic, kde byl...

Modlitba růžence

07.04.2021 09:09
Ve středu 7.4. bude v Oslavanech v kostele v 18:00 modlitba růžence a litanie.

Bílá sobota

03.04.2021 07:09
Bílá sobota je oslavou křesťanské naděje. V srdci těch, kdo prožívají Bílou sobotu (myslíme hlavně na Marii, Kristovu Matku), přes všechno zevnější zdání bolesti a smutku převládalo přesvědčení (víra) o Kristově vítězství. I v nás posiluje každá Bílá sobota tuto naději v konečné...

Zahradník

02.04.2021 11:02
Jednou na Velký pátek byla svatá Terezie z Avily uchvácena Boží milostí a viděla celý širý svět v podobě veliké zahrady, v níž byly shromážděné různé květy ze všech končin světa. Na celé zahradě bylo veliké ticho. Ani jeden květ nejevil známky života. A tu náhle do zahrady vstoupil muž vážné tváře,...

Velký pátek

02.04.2021 06:53
Litanie na Velký pátek Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se.   Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.   Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>