Novinky

Pozdrav

30.10.2020 08:41
Drazí farníci, srdečně vás pozdravuji. Děkuji za modlitby, podporu a pomoc, daří se mi lépe, ale na bohoslužby v kostele to ještě není. Každý den ráno na faře sloužím Mši svatou na úmysly, které byly zapsány. Vzpomínám na vás při každé Mši svaté a v modlitbách, aby vás Pán Bůh chránil od...

Texty k Dušičkám

25.10.2020 16:55
Hřbitovy poseté kříži jsou bojiště posetá odznaky vítězství. Staré kříže jsou jako staré prapory válečné; Kříž je znamením duchovního vítězství. Kříž je nástroj posvěcení. Není spasení duše a naděje věčného života jinak než v kříži. Být pohřben ve stínu kříže znamená: být pohřben ve stínu a mezi...

Bohoslužby zrušeny

24.10.2020 13:26
Vzhledem k nemoci pana faráře jsou bohoslužby ve všech kostelech zrušeny. Do kostela v Oslavanech je navíc znemožněn vstup kvůli probíhajícím stavebním pracem.

Fotografie z biřmování

08.10.2020 19:59
Fotografie z biřmování naleznete zde: https://farnostoslavany.rajce.idnes.cz/

Nedělní bohoslužby v nouzovém stavu

03.10.2020 13:27
Od pondělí 5. října začíná nouzový stav, týká se i bohoslužeb. Mše svaté budou bez zpěvu, recitované. Bohoslužby jsou omezeny do 100 účastníků. Nad 100 účastníků bývá jen v Oslavanech. Proto budou od neděle 11. října v Oslavanech dvě bohoslužby. Nedělní bohoslužby tedy budou probíhat v...

Biřmování v Oslavanech

26.09.2020 09:53
V neděli 4.10. budou v Oslavanech mimořádně dvě Mše svaté. Při Mši svaté v 9:30 udělí otec biskup Vojtěch Cikrle našim biřmovancům svátost biřmování, kostel zaplní rodiny biřmovanců, proto prosím, kdo můžete, přijďte na Mši svatou v 7:00. V sobotu večer bude Mše svatá v Ketkovicích v 18:00 a navíc,...

Kurz Katecheze Dobrého Pastýře

02.09.2020 08:21
Na faře v Troubsku se během následujícího školního roku o dvou víkendech uskuteční kurz Katecheze Dobrého Pastýře. Cena 1000,-. Přihášky do 30.9.2020. Informace a přihlašování zde.

313. karmelská pouť v Oslavanech

04.07.2020 15:49
V neděli 19.7. oslavíme 313. karmelskou pouť 8:00 Mše svatá 10:30 Slavná Mše svatá, celebruje a káže rodák z Oslavany P. Jiří Škoda, farář v Třešti 14:30 loretánské litanie a svátostné požehnání   Za obvyklých podmínek je možné získat plnomocné odpustky. Ti, kteří se přihlásí předem mohou...

Úklid kostela v Oslavanech

04.07.2020 15:21
V následujícím týdnu proběhne velký úklid kostela před poutí podle rozpisu. Udělejte si, prosím, čas na svůj kostel, přijďte uklízet alespoň jednu hodinu. Pán Bůh zaplať! Pondělí 9-12 15- muži Úterý 9-12  15-19 ženy, muži, děti Středa 9-12  15-19 ženy, muži, děti

Jiné časy bohoslužeb v neděli 5.7.

26.06.2020 10:42
V neděli 5.7. o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje budou bohoslužby v našich farnostech v neobvyklých časech.   8:00 poutní Mše svatá v Ketkovicích u kapličky sv. Cyrila a Metoděje u silnice směrem na Rapotice. Letos výroční 90. pouť. Ranní hodina kvůli chladnu a nízkému provozu na silnici. Kdyby...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>