Novinky

Litanie v čase sucha

27.04.2020 10:16
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože, Synu, Vykupeli světa, Bože, Duchu svatý, Bože v Trojici jedný, Bože, vrcholný Pane nebe a země, smiluj se nad námi. Bože, v němž žijeme, Bože, bez něhož hyneme, Bože, jenž stanovuješ hranice...

3. velikonoční neděle

25.04.2020 19:44
3. neděle velikonoční A Ježíš je pravý učitel. Učedníci jdoucí do Emauz se během hovoru postupně uvolní. Začíná působit jiskra přátelství. Zvou neznámého ke stolu. Ježíš se jim zjevuje ve znamení, které je jim dávno a důvěrně známé: v lámání chleba. Najednou je jim Ježíš blízký. Všechno černé...

2. neděle velikonoční

18.04.2020 18:16
2. velikonoční neděle, A Dnešní neděle získala titul neděle Božího milosrdenství. Když Církev ustanovila tento svátek, chce říci, že Velikonoce, Velká noc nám dává Boží milosrdenství. Poselství Velikonoc a Božího milosrdenství nám říkají, že kdybych byl já jediným člověkem na světě, Kristus by za...

Velikonoční sobota

18.04.2020 08:48
Zmrtvýchvstalý nepřichází ke svými učedníkům, aby s nimi zůstal ve své pozemské podobě, ale aby je vyslal tak, jako byl On poslán Otcem: Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Tak je zjeven konečný smysl vtělení Božího Syna a jeho skrytého života, povolání učedníků, tří let veřejného působení,...

Velikonoční pátek

17.04.2020 08:22
Zjevení na břehu jezera, učedníci v lodi   1. Ježíš na druhém břehu V setkání s Ježíšem nejde o jakýsi návrat do minulosti, o romantické vzpomínky na společně prožité chvíle. Toto setkání již probíhá v jiné, eschatologické perspektivě. Jde totiž o setkání učedníků žijících na...

Raduj se Královno nebeská

16.04.2020 08:37
Církev věří, i když to v Písmu svatém není nikde napsáno, že se Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání nejdřív ukázal své matce Panně Marii, ještě dřív než ženám a apoštolům. Po zmrtvýchvstání se Ježíš snad poprvé zjevil své matce v celém jasu svého Božství. Dříve jeho božství neviděla, pouze...

Velikonoční pondělí

13.04.2020 07:54
Velikonoční pondělí Proč vzkříšený Kristus pozval své učedníky a bratry na setkání zrovna do Galileje? Z Judska je to přes Samařsko do Galileje velmi dlouhá cesta. V Jeruzalémě v Judsku všechno na apoštoly po velikonocích „padalo“, proto Ježíš jako dobrý psycholog pozval učedníky do Galileje na...

13. duben, fatimský den, modlitba celého růžence

13.04.2020 07:33
V Oslavanech je zvyk modlit se každého 13. dne v měsíci společne v kostele celý růženec. Společná modlitba bude i dnes, ale každý se bude modlit doma. Začátek v 18:00 modlitbou Vesel se nebes Královno, potom růženec radostný, světla, bolestný  a slavný. Modlíme se za nepokřtěné, aby uvěřili;...

Pastýřský list otce biskupa

12.04.2020 09:38
Pastýřský list ke stažení zde         PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „CESTOU SVĚTLA“ Tento velikonoční list není určený ke čtení při bohoslužbách, ale ke zveřejnění jakýmkoliv jiným způsobem, např. na webových stránkách farnosti. Milé sestry, milí bratři, tento list jsem...

Veliká noc

11.04.2020 20:01
Ó noci, která jsi jasnější než den!                         Ó noci, která jsi světlejší než...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>