Novinky

Ježíš v jeslích duši

25.12.2020 17:21
P. Dolindo Ruotolo, Neapol, 7.1. 1958: Ježíš duši:… Zavři uplakané a vyhaslé oči, zavři je pro moji lásku a usni na mém srdci. Když hledáš všude kolem, bloudíš a trpíš… Nebuď ustaraný ve své bolesti, usni na mém srdci. Když se zaposloucháš do toho, co ti namlouvá tvoje unavená přirozenost a...

Trojí rod Páně

24.12.2020 07:08
Trojí rod Páně František Sušil Zda-li víš ty duše rozmilá, kolikerý rod Kristus má? To ti církev na Vánoce dí, kážíc knězi sloužiti tré mší. Když ta první mše se počíná, krajina jest v půlnoc odína. Značí každému to člověku, že se zrodil z Otce od věku. Přepodivný je ten Boží rod,...

Středa 16. prosince, den postu

02.12.2020 06:11
Ve středu 16.  prosince naši otcové biskupové vybízejí k postu za ukončení epidemie.

Dobrá zpráva

30.11.2020 19:34
Kostelní ulice je už otevřená, dá se vyjet ke kostelu ze všech stran.

Silván z Athosu

29.11.2020 20:28
Jeden kněz, na Svaté hoře Athos, přišel za starcem Silvánem se zprávou z novin. „Co říkáte otče na tuto zprávu?“ Silván odpověděl: „Báťuško, nemám rád noviny a novinové zprávy.“ „Proč?“ „Protože čtení novin zatemňuje mysl a brání čisté modlitbě.“ řekl starec Silván. „Zvláštní“ odpověděl duchovní....

Tradiční předadventní setkání mládeže

27.11.2020 06:45
V minulých letech v předvečer adventu probíhalo v našem rosickém děkanství setkání mládeže. Loni bylo setkání v Oslavanech, foto zde. Letos se setkání uskuteční online v sobotu 28.11. ve 20:00  

Středa 25. listopadu, den postu

24.11.2020 18:13
Dnes, ve středu 11. listopadu, je velmi vhodné se připojit k výzvě otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení epidemie. Další postní středy: 18.11. 25.11. 2.12. Více zde: https://www.farnostoslavany.cz/news/streda-11-listopadu-den-postu/ Dnes, ve středu 11. listopadu, je velmi vhodné se...

K adventu

24.11.2020 18:06
O první adventní neděli se při všech bohoslužbách budou žehnat adventní věnce. Využijte, prosím, celou adventní dobu ke svátosti smíření. Před Vánocemi nebude velké společné zpovídání.    Začíná advent. Příroda spí. Život je ukryt. Život stromů se stáhl do kořenů. Pole už bývají pokryty...

Zajímavá minulost oslavanských varhan

15.11.2020 16:01
V příštím roce s pomocí Boží a pomocí vaší pustíme do opravy varhan v Oslavanech. Jakou mají minulost? Kostel sv. Mikuláše v Oslavanech dostal současnou barokní podobu v roce 1776. Za jeho přestavbu vděčíme oslavanskému rodákovi a farářovi P. Jakubovi Friedrichovi. On také na vlastní náklady nechal...

Duchovní četba

13.11.2020 07:00
K četbě dopuručuji tyto knihy:   Rod Bened, Čtyři svědkové, Hesperion, 2020. Kniha srozumitelně vypráví o životě a učení apoštolských žáků, sv. Klementa Římského, sv. Ignáce Antiochijského, sv. Justina a sv. Ireneje z Lyonu. V knize dostaneme odpověď na následující otázky: Co bylo dřív, učení...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>